VTV - Nghệ thuật chế tác da thủ công Việt Nam

TINH HOA NGHỀ VIỆT | 2 9 - 5 - 2 0 1 6

Xem trực tiếp: Tinh hoa nghề Việt: Nghệ thuật chế tác da thủ công Việt Nam

Nguồn: http://vtv.vn/video/tinh-hoa-nghe-viet-nghe-thuat-che-tac-da-thu-cong-viet-nam-168197.htm

Tags:

Bình luận (0)

Để lại bình luận