Wanderlust Bag

0₫

Vẽ một nét, làm một lần là xong mà phải ra được nét riêng của người Lữ Khách. Thế nó mới chất chứ...! Ps: ai dịch giúp em chữ Lữ Khách sang tiếng Anh cho chuẩn nghĩa được không? WANDERLUST BAG | BL26 - 270x420x80MM 🇻🇳www.shen.vn | 0912860986    

Tags:

Thông tin sản phẩm

Vẽ một nét, làm một lần là xong mà phải ra được nét riêng của người Lữ Khách. Thế nó mới chất chứ...!

Ps: ai dịch giúp em chữ Lữ Khách sang tiếng Anh cho chuẩn nghĩa được không?

WANDERLUST BAG | BL26 - 270x420x80MM
🇻🇳www.shen.vn | 0912860986